deyimlerimiz.com

Düğüm vurmak deyimi:

Düğüm vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Düğümlemek.

2. Parasını pintilik ederek saklamak, biriktirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.