deyimlerimiz.com

Dumanı tepesinden çıkmak deyimi:

Dumanı tepesinden çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir acının ateşiyle yanıp tutuşmak.
"Ayağına çivi batmış, dumanı tepesinden çıkıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.