deyimlerimiz.com

Dünyalar kadar deyimi:

Dünyalar kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek çok.
"Oysa ben onu dünyalar kadar sevmiştim."
"Dünyalar kadar paran olsa ne olur, sağlığın olmadıktan sonra."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.