deyimlerimiz.com

Dünyanın düzenini bozmak deyimi:

Dünyanın düzenini bozmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karışıklıklar çıkarıp herkesin rahatını kaçırmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.