deyimlerimiz.com

Dünyanın kaç köşe olduğunu bilmez deyimi:

Dünyanın kaç köşe olduğunu bilmez deyiminin anlamı ve açıklaması

Dünyada ne dalavereler, kötülükler, güçlükler olduğundan habersiz, hayat tecrübesi yok.
"Yaşı daha küçük, elbette dünyanın kaç köşe olduğunu bilmez."
"Dünyanın kaç köşe olduğunu bilmezsin, ama evlenip yuva kurduğunda öğrenirsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.