deyimlerimiz.com

Durumu bozulmak deyimi:

Durumu bozulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Maddi veya manevi açıdan olumsuzluk yaşamak.
"Durumu bozulmasaydı şimdi her şeyi olurdu."
"Son günlerde dedemin durumu iyice bozulmaya başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.