deyimlerimiz.com

Düşman düşmana gazel okumaz deyimi:

Düşman düşmana gazel okumaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Düşmandan ancak kötülük beklenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.