deyimlerimiz.com

Düşte görse hayra yormamak deyimi:

Düşte görse hayra yormamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Beklemediği bir zamanda çok güzel bir durumla karşılaşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.