deyimlerimiz.com

Düşünceye varmak deyimi:

Düşünceye varmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir görüşe veya karara varmak, bir inanca ulaşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.