deyimlerimiz.com

Düvenden dönmek deyimi:

Düvenden dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Harman yerinden gelmek.
"Düvenden dönerken görmüşler, bizim oğlan oralarda mı?"

Düven: Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.