deyimlerimiz.com

Duyuruda bulunmak deyimi:

Duyuruda bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Duyurmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.