deyimlerimiz.com

Eceline susamak deyimi:

Eceline susamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölümüne yol açacak kadar tehlikeli işlere girişmek.
"Bırak o silâhı elinden, eceline mi susadın sen?"
"Çabuk çatıdan in. Eceline mi susadın?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.