deyimlerimiz.com

Ecinniler top oynuyor deyimi:

Ecinniler top oynuyor deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bomboş, kimse yok, ıssız ve sessiz" anlamında kullanılan bir söz.
"Şimdi o sahillerde ecinniler top oynuyordur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.