deyimlerimiz.com

Eğretiye almak deyimi:

Eğretiye almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yapının alt bölümünü onarmak için üstünü destekler üzerinde durdurmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.