deyimlerimiz.com

Ekin iti gibi deyimi:

Ekin iti gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Başını dik tutup herkese yüksekten bakanlar için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.