deyimlerimiz.com

Eksi puan deyimi:

Eksi puan deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin hata yaptığını anlatmak için söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.