deyimlerimiz.com

Eksik etmemek deyimi:

Eksik etmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Her zaman bulundurmak.
"Yanında mendil taşımayı eksik etmezdi."
"İlaçlarını yanından eksik etmemeye çalışır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.