deyimlerimiz.com

El ermez göz görmez deyimi:

El ermez göz görmez deyiminin anlamı ve açıklaması

Meydana gelmiş bir olayı görmek, o olayla ilişki kurmak uzaklık nedeni ile mümkün değildir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.