deyimlerimiz.com

El iyisi olmak deyimi:

El iyisi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yakın çevresine değil, yabancılara yardımcı olmayı sevmek.
"El iyisi olduğundan kendisinden pek hayır görmedik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.