deyimlerimiz.com

Eli yatkın deyimi:

Eli yatkın deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işe eli alışkın, bir işi yapabilecek el becerisi bulunan kişi.
"Yemek yapmaya eli yatkındı."
"Bilgisayar kullanmaya eli yatkın değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.