deyimlerimiz.com

Elinde ... var deyimi:

Elinde ... var deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapar, bilir, bulundurur.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.