deyimlerimiz.com

Emeline alet etmek deyimi:

Emeline alet etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini veya bir şeyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.