deyimlerimiz.com

Etki bırakmak deyimi:

Etki bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kuvvetli bir biçimde etkilemek.
"Bu kitap bende çok etki bıraktı."
"Bu deprem insanlarda çok etki bıraktı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.