deyimlerimiz.com

Etmediğini bırakmamak deyimi:

Etmediğini bırakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Elinden gelen her türlü kötülüğü yapmak.
"Sabahtan beri bana etmediğini bırakmadın."
"Mahalleye taşındıklarından beri şu gariplere etmediğini bırakmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.