deyimlerimiz.com

Etrafı boş bulmak deyimi:

Etrafı boş bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisini engelleyecek kimse olmamak.
"Hırsızlar etrafı boş bulunca, iyice azıttılar."
"Etrafı boş bulmuş, yaşlı kadına saldırıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.