deyimlerimiz.com

Ev yıkmak deyimi:

Ev yıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Karı kocayı birbirinden ayırmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.