deyimlerimiz.com

Ezbere almak deyimi:

Ezbere almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dikkat etmeden satın almak.
"Bu kahve makinesini ezbere aldık, kablosu kırık çıktı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.