deyimlerimiz.com

Faaliyette bulunmak deyimi:

Faaliyette bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çalışma içine girmek.
"Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar.- Anayasa."
"Yasa dışı faaliyette bulunmaktan, sizi gözaltına alıyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.