deyimlerimiz.com

Fener çekmek deyimi:

Fener çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Elinde fenerle önden gitmek.
"O mağarada, fener çekme işini ben üstlenmiştim."

2. Bir kalabalığa önderlik etmek.
"Oradakilere fener çeken biri olarak, sözlerine dikkat etmeli."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.