deyimlerimiz.com

Ferah fahur deyimi:

Ferah fahur deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bolluk içinde.

2. Geniş ve sıkıntısız biçimde.

3. Bağımsız, bağlantısız, canının istediği gibi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.