deyimlerimiz.com

Fevt olmak deyimi:

Fevt olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yitmek.
"Bu telefon fevt oldu."

2. Ölmek.
"Fevt olmuş insanın ardından konuşma."

Fevt: Elden çıkma, yitme, ölme.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.