deyimlerimiz.com

Fil hastalığı deyimi:

Fil hastalığı deyiminin anlamı ve açıklaması

En çok bacakların şişip fil ayağı biçimini almasıyla kendini gösteren bir hastalık.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.