deyimlerimiz.com

Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğmak deyimi:

Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek.
"Sana çok sinirliyim, fırsatını bulsam seni bir kaşık suda boğarım."
"Fırsatını bulsa beni bir kaşık suda boğacak, ama o iş o kadar kolay değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.