deyimlerimiz.com

Fiş açmak deyimi:

Fiş açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işle ilgili konuda gereken bilgileri fiş üzerine yazmaya başlamak, fişlemek.
"Oyun salonunda, görevliden bana bir fiş açmasını rica ettim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.