deyimlerimiz.com

Foseptiği çıkmak deyimi:

Foseptiği çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Niteliğini yitirmek, kötüleşmek, tekrarlana tekrarlana anlamını yitirmek.
"Bu hikayenin foseptiği çıktı, başka şeyler anlat."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.