deyimlerimiz.com

Gâvur inadı tutmak deyimi:

Gâvur inadı tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İyiden iyiye inatlaşmaya başlamak.
"Gâvur inadı tutmadan, gönlünü almak lazım."
"Gâvur inadım tuttu, sana zerre bir şey yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.