deyimlerimiz.com

Gâvur orucu gibi uzayıp gitmek deyimi:

Gâvur orucu gibi uzayıp gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey lüzumundan fazla uzamak, çok uzun sürmek.
"Şu inşaat işi de gâvur orucu gibi uzayıp gitti."
"Borç ödeme işi gâvur orucu gibi uzayıp gitmez umarım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.