deyimlerimiz.com

Gayrete gelmek deyimi:

Gayrete gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi yapmaya veya bitirmeye özenmek; canlanmak.
"Akşam gayrete gelip, tüm ödevi bitirdim."
"Maçın sonlarına doğru, gayrete gelip beraberliği sağladılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.