deyimlerimiz.com

Gayrimümkün / gayri mümkün deyimi:

Gayrimümkün / gayri mümkün deyiminin anlamı ve açıklaması

İmkansız, olanaksız, olamaz, mümkün değil.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.