deyimlerimiz.com

Geçmişlerini karıştırmak deyimi:

Geçmişlerini karıştırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek.
"Geçmişlerimi karıştırma, yoksa bozuşuruz."

2. Geçmişini araştırmak.
"Sen kimlerdensin? Biraz geçmişlerini karıştıralım bakalım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.