deyimlerimiz.com

Gemisini yürütmek deyimi:

Gemisini yürütmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi hiçbir engele takılmadan sürdürmek.
"O fırıldak bir siyasetçi, her partide gemisini yürütebiliyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.