deyimlerimiz.com

Genç kalemler deyimi:

Genç kalemler deyiminin anlamı ve açıklaması

1970 yılında arı dili savunan yazarların Selanik'te çıkardıkları bir derginin adı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.