deyimlerimiz.com

Gerek görmek deyimi:

Gerek görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılmasını istemek.
"Sana haber vermeyi gerek görmedim."
"Gerek görmesem, sizleri de çağırmazdım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.