deyimlerimiz.com

Geri durmak deyimi:

Geri durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi yapmaktan kaçınmak.
"Siz geri durun, o yapsın."
"Bir düğün olsun; hiç geri durmaz, her işe koşar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.