deyimlerimiz.com

Geri göndermek deyimi:

Geri göndermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Geldiği yere göndermek, iade etmek.
"Ürünlerin bir kısmını, geri göndermek zorunda kaldım."
"Kadını, sürekli baba evine geri göndermekle tehdit ederdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.