deyimlerimiz.com

Geri kalmak deyimi:

Geri kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Arkada kalmak.
"Biraz çabuk ol, geride kalıyorsun."

2. Çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememek veya düzeyinde olmamak.
"Bu ilimizdeki yatırımlar, epey geri kalmış."

3. Gecikmek.
"Geri kalmayalım diye, arabayla geldik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.