deyimlerimiz.com

Geri kalmamak deyimi:

Geri kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir işi yapmaktan kaçınmamak.
"Bulaşıkları yıkamaktan da geri kalmaz."

2. Bir kimseden daha az başarılı olmamak.
"Arkadaşlarından geri kalmamak için çok çalışıyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.