deyimlerimiz.com

Gizli tutmak deyimi:

Gizli tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir olayı, bir haberi, bir bilgiyi başkalarına duyurmamak.
"Bu olayı niçin gizli tutuyorlar?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.