deyimlerimiz.com

Göçer konar yaşamak deyimi:

Göçer konar yaşamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Göçebe bir hayat sürmek, yerleşik bir hayat düzeni kurmamak, konargöçer olmak.
"Benim atalarım göçerkonar yaşarlarmış."
"Bu kasabada çakılı kalmaktansa, göçerkonar yaşamayı tercih ederdim."

Doğrusu Göçerkonar yaşamak şeklindedir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.