deyimlerimiz.com

Göğüs sesi deyimi:

Göğüs sesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Şarkıda bol ve ferah bir şekilde çıkarılan ses.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.